Barneparti

Barneparti

Viktig informasjon

Barnepartiet er et blandet parti med barn fra 7 år og opp til ungdomsskolen. 

Partiet ledes av to voksne instruktører, Trude og Rune. 

Vi har hovedoppstart på høsten, men interesserte kan ta kontakt ved ønske. 

Jeg vil melde inn mitt barn

Informasjon om medlemmet
Kjønn
Forelder
Hvis det er noen spesielle diagnoser eller noe lignende du mener at instruktøren bør vite om, kan du kontakte oss om dette via e-post. Vi har full taushetsplikt.
Hvor har du sett eller hørt om oss?
Du kan lese personvernerklæringen og vilkårene her

Jeg vil melde inn meg selv

Kjønn
Hvis det er noen spesielle diagnoser eller noe lignende du mener at instruktøren bør vite om, kan du kontakte oss om dette via e-post. Vi har full taushetsplikt.
Hvor har du sett eller hørt om oss?
Du kan lese personvernerklæringen og vilkårene her